Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden (“Voorwaarden”, “Overeenkomst”) die hierin worden uiteengezet, vormen een overeenkomst tussen de exploitant van de website casinozonder.net (“Website”, “ons”, “wij” of “onze”) en u (“Gebruiker”). ”,“ U ”of“ uw ”), en moeten in hun geheel worden gelezen voordat u de Website of Diensten gebruikt.

De algemene voorwaarden voor uw gebruik van de bovengenoemde Website samen met al zijn producten of diensten (gezamenlijk “Website” of “Diensten”) worden uiteengezet in deze overeenkomst.

Minimumleeftijd – 18+

Gebruikers moeten 18 jaar of ouder zijn, of ouder dan de wettelijke leeftijd in hun land van verblijf (indien ouder dan 18) om de Website en /of Diensten te gebruiken. Door deze Website te gebruiken en door akkoord te gaan met deze overeenkomst, garandeert u dat u meerderjarig bent.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk is toegestaan, zullen de Website of zijn werknemers, agenten, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, leveranciers of licentiegevers in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, punitieve of gevolgschade. Dit omvat alle schade voor gederfde winst, inkomsten, verkoop, goodwill, verwachte besparingen of zakelijke kansen, of voor enige impact op het bedrijf of bedrijfsonderbreking. Dit is van toepassing op alle oorzaken, onder elke aansprakelijkheid theorie, inclusief, zonder beperking, garantie, contract, onrechtmatige daad, schending van wettelijke plicht, nalatigheid of andere. Als de Website eerder was geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade, of dergelijke schade had kunnen voorzien, is deze niet aansprakelijk.

De totale aansprakelijkheid van de Website en zijn werknemers, functionarissen, agenten, gelieerde ondernemingen, leveranciers en licentiegevers, met betrekking tot de diensten, is beperkt tot alle bedragen die u daadwerkelijk in contanten aan de Website hebt betaald gedurende de periode van één maand voorafgaand aan de eerste gebeurtenis die aanleiding gaf aan een dergelijke aansprakelijkheid. Beperkingen en uitsluitingen zijn ook van toepassing als dit middel tot herstel u niet volledig vergoedt.

Externe links op de Website

Tenzij specifiek vermeld, heeft casinozonder.net geen enkele associatie of band met een externe website waarnaar wordt gelinkt vanaf de Website, en er mag geen goedkeuring, sponsoring of goedkeuring van worden afgeleid. Sommige links kunnen “aangesloten links” zijn, die commissie voor de Website opbrengt wanneer een gebruiker doorklikt en een aankoop doet.

We bieden geen garantie voor het aanbod van bedrijven, individuen of derden, of de inhoud van hun websites waarnaar wordt gelinkt vanaf de Website. Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van deze derde partijen, en aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, diensten, inhoud of producten die zij aanbieden. Het bezoeken van gelinkte websites is op eigen risico en we raden u aan de wettelijke voorwaarden, bepalingen en verklaringen te lezen van elke site die u bezoekt via een link van casinozonder.net.

Intellectuele eigendomsrechten en eigendom

Enig intellectueel eigendom dat eigendom is van de Website of van derden blijft onder hun eigendom en deze overeenkomst draagt ​​geen intellectuele eigendomsrechten over aan de gebruiker; alle titels, rechten en belangen in dergelijke eigendommen blijven uitsluitend bij de relevante eigenaar. Afbeeldingen, logo’s en servicemerken die verband houden met de Website of Diensten blijven onze handelsmerken of geregistreerde handelsmerken. Andere afbeeldingen, logo’s en servicemerken die in verband met onze Diensten worden gebruikt, kunnen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van derden zijn. Door onze Diensten of Website te gebruiken, heeft u geen licentie of toestemming om enig handelsmerk van de Website of van derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.

Wijzigingen in deze overeenkomst en het beleid hierin

We behouden ons het recht voor om deze overeenkomst of het beleid hierin met betrekking tot de Website of Diensten op elk moment te wijzigen, zodat deze onmiddellijk van kracht wordt na het plaatsen van een bijgewerkte versie van deze overeenkomst op de Website. Een melding op de hoofdpagina van de Website zal gebruikers op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in deze overeenkomst. Als u de Website of Diensten blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen zijn geplaatst, betekent dit dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Aanvaarding van deze algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van de Website en /of zijn Diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze overeenkomst en erkent u dat u alle voorwaarden en bepalingen hierin hebt gelezen en ermee akkoord gaat. Gebruik van of toegang tot de Website of zijn diensten is niet toegestaan ​​voor gebruikers die niet akkoord gaan met de voorwaarden van deze overeenkomst.